විවිධ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්‍රම

සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යාමේදී එම සියලුම ආකාර පිලිබඳ ඔබ දැන්වත් ද?

විවිධ ආකාරයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ඔබ මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද..?

රැකියා සඳහා වෘත්තිකයන් බඳවා ගැනීමේදී ආයතන හෝ බඳවා ගැනීම් නියෝජිත ආයතන මගින් නොයෙකුත් ආකාරයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ විධි උපයෝගී කරගනී. මෙම හැම ආකාරයක්  සඳහා ම ආවේණික වූ ක්‍රමවේදයක් ඇත. ඔබ ඒ සඳහා  කෙසේ සූදානම් විය යුතු ද යන්න පිලිබඳ ව දැන් බලමු. මෙහිදි ප්‍රධාන වශයෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්‍රම 7ක් දැකගන්න පුලුවන්

  1. One-on-One Interview

රැකියා බඳවා ගැනීම් සඳහා බහුලවම යොදා ගන්න සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආකාරය මෙය වේ. මෙහිදී සම්මුඛ පරීක්ෂක නැතහොත් interviewer සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වන පුද්ගලයා නැතහොත්  interviewee  පමණක් සහභාගි වේ. මෙහිදී පොදු  ආකාරයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට අදාළ ප්‍රශ්න කිරීම් සිදුකරන අතර ඔබගේ නිපුණතාවයන් සහ පෞරුෂත්වය මැන බලයි. අනෙක් විධි වලට වඩා මෙහිදී ඔබට සම්මුඛ පරීක්ෂක සමඟ වඩා හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩ නගා ගැනීමට හැකි

      2. Informal(Casual Coffee) Interview

නමෙහි  සඳහන් ආකරයටම මෙහිදී ඔබ සහ interviewer පමණක් සහභාගි වී ඉතා සැහැල්ලු ආකාරයට සම්මුඛ පරීක්ෂණය සිදුවේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණය කරන පරිසරය ඉතා සැහැල්ලු ආකාරයට තිබුණ ද ඔබ එහිදි වෘත්තීමය ආකාරයෙන් හැසිරිය යුතුය. 

       3. Panel Interview

මෙය  සම්මුඛ පරීක්ෂක නිලධාරි මණ්ඩලයකින් යුක්තව සිදු කරන සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආකාරයකි. පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු සිටින නිසා ඔබ කලබලයට පත්වීමට ද ඉඩ තිබෙනවා. බොහෝවිට එම නිලධාරින් ආයතනයේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු නියෝජනය කරන අතර එහිදි කිසියම් පුද්ගලයකු ඔබගෙන් යමක් විමසූ විට හැකිතාක් එයට අදාළ පිලිතුර ඔහුටම ලබාදීමට උත්සාහ කරන්න. හොඳ Eye contact එකක් තබාගැනීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. 

      4. Telephone Interview

මෙම ආකාරය බොහෝ විට යොදාගන්නේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ වල මුල් පියවර ලෙසයි. එහිදී තෝරාගත් අයදුම්කරුවන් වැඩිදෙනෙකු Telephone Conversation මගින් interview කරයි.  ඉන්පසුව එයිනුත් හොඳම අයදුම්කරුවන් shortlist කරගෙන තමයි ඊළඟ interview process වලට යන්නේ. 

        5. Group Interview

මෙහිදී ඔබව හා තවත් අයදුම්කරුවන් කිහිපදෙනෙකු සමඟ එක්කොට සම්මුඛ පරීක්ෂණය කිරීම සිදුකරයි. කාර්යක්ෂමතාවයෙන් වැඩි අයදුම්කරුවන් මෙහිදී තෝරා ගැනෙනවා. ඇත්තෙන්ම ,  මේකේදි  recruiter නැතහොත් interviewer කරන්නේ අයදුම්කරුවන් අනෙක් අය සමඟ පවත්වා ගනු ලබන සබඳතාවයන් සහ ඔවුන්ගේ නායකත්ව හැකියාවන්  මැන බැලීම. 

        6. Assessment Centers

මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආකාරය බොහෝ වෙලාවට යොදාගන්නේ විධායක තනතුරවලට පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීමේදී. මෙය බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ වඩා දියුණු ආයතන මගින්. ඒ මක් නිසාද යත්, ඔවුන් නිතැතින්ම නවතම දේවල්  පිලිබඳ පරීක්ෂණ කිරීමට උත්සුක නිසා. මෙම ආකාරයේ  සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලදී current market and business world පිළිබඳව ඉතා දැනුවත්  අයදුම්කරුවන් තෝරාගැනීමට ඔවුන් පෙළඹෙනවා. 

         7. Video Interview

මේක තරමක් ලංකාවේ බහුලව යොදානොගැනෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආකාරයක්. උදාහරණයක් විදිහට පිටරට රැකියා සඳහා අයදුම් කලේ නම් බොහෝ විට එම ආයතන මගින් Video Interview හරහා තමයි ඔබ ව සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ.

මෙලෙස විවිධ ආකාරයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයන් අපට අද දැක ගන්න පුලුවන්. කිනම් ආකාරයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට වුවත් ඉතා හොඳ පෙර පුහුණුවක් ලබා තිබීම ඉතා වැදගත්.