රැකියා අයදුම් පත්‍රයක අඩංගු විය යුතු මූලික කරුණු

ඔබගේ CV එකෙත් මේ කරුණු සඳහන් කොට තිබෙනවාද?

CV එකක් හදාගැනීමට අවශ්‍ය මූලික කරුණු

සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්  සඳහා ආයතන මගින් ඔබව තෝරාගැනීමට ප්‍රථමව  ඔබගේ  CV එකෙහි ගුණාත්මක භාවය සලකා බලනවා. ඔබ කොතරම් සුදුසුකම්  ලාභියෙකු වුවත් ඔබගේ CV එකෙහි ආයතනය බලාපොරොත්තු වන ගුණාත්මක භාවය නැත්නම් ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සුදුසුකම් ලබන්නේ නෑ. අපි දැන් බලමු CV එකක් හදන්න අවශ්‍ය මූලික කරුණු මොනවද කියලා.

CV එකක් යනු කුමක්ද?

CV එකකින් ඇත්තෙන්ම වෙන්නේ ඔබ ඔබවම  market කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔබ ඔබගේ තොරතුරු, වෘත්තීමය කුසලතාවයන් ඔබ අයදුම් කරන ආයතනයට, ඔබව රැකියාවට බඳවා ගැනීමට පොලඹවන මූලික කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි මේකෙදී වෙන්නේ.

CV එකක මූලික ආකෘතිය

ඔබගේ වෘත්තීයට අදාළ සුදුසුකම් හැරුණුවිට ආයතනයන් විසින් පහත කරුණු ඔබගේ CV එක තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා.

 • ඔබව සම්බන්ධ කරගත හැකි ක්‍රම (Contact details)
 • Personal Statement
 • Experiences
 • Education
 • ජයග්‍රහණ (Achievements)
 • Hobbies and Interests
 • නිර්දේශන (References)

Contact Details

මෙම තොරතුරු ඔබගේ CV එකෙහි පලමු පිටුවේ මුදුනෙහි සටහන් කල යුතුයි. ඒ වගේම ඔබගේ නම, ලිපිනය, email address සහ phone number එකත් මෙයත් සමඟ ඇතුලත් වියයුතුය. ඔබට LinkedIn URL එක වුවද මෙයට ඇතුලත් කළ හැකිය. ඔබගේ උපන්දිනය, විවාහක/අවිවාහක බව හෝ ආගම වැනි දෑ මෙහි ඇතුලත් කරන එක සුදුසු නැහැ.

Personal Statement

මෙහිදී ඔබගේ පෞර්ෂත්වය පිලිබඳව යම් කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කල යුතුයි. එනම්, ඔබ apply කරන job role එකට අදාලව ඔබ සතු ගුණාංග සඳහන් කල යුතු වෙනවා.ඒ වගේම මෙම Personal Statement එක short and sweet ලෙසට ඉදිරිපත් කිරීමත් වැදගත්.මේකෙදී ඇතුලත් කල යුතු කරුණු පහත ලෙසට දැක්විය හැකිය.

 1. ඔබ කවුරුද?( දැනට ඔබ සිටින තනතුරු වැනි කරුණු)
 2. ඔබට ආයතනයට ඉටු කල හැකි සේවය
 3. ඔබගේ අනාගත සැලසුම් 

Experiences

අත්දැකීම් හා වෘත්තීමය ඉතිහාසය පිලිබඳව මෙහිදී සඳහන් කල යුතුයි.ආයතන මගින් මේ කරුණු කෙරෙහි විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වයි.ඔබ දැනට කරන රැකියාව හා අත්දැකීම් පලමුවද පූර්ව රැකියා හා අත්දැකීම්  ඉන් පසුවද සඳහන් කල යුතුය. මෙහිදී එම ආයතනවලදී ඔබ දරන ලද තනතුරු හා වගකීම් පිලිබඳව සඳහන් කිරීමද ඉතා වැදගත්.

Administrative Assistant at Company Name

Since- Up to (Duration)

 Responsible for:

 • Keeping records up-to-date;
 • Implementing the new company filing system; and
 • Answering phone calls/responding to emails

Education

අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්ද අත්දැකීම් හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් ආකාරයෙන්ම ආපස්සට (reverse chronological order) සකස් කල යුතුයි. එනම් ඔබ දැනට ලබා ඇති ඉහළම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් පලමුවත් අනෙක්වා  පසුවට ද සඳහන් කරන්න.

Name of Institution

Since- Up to (Duration) 

 1. A-Levels:
 • Achieved Grades with Subjects 
 1. O-Levels
 • Achieved Grades with Subjects 

Achievements

මෙහිදී අලුතින් රැකියාවකට අයදුම් කරන්නෙක් නම් ඔහු විදුහලේදී හෝ උසස් අධ්‍යාපනයේදී ලබා ගත් බාහිර ජයග්‍රහණ සඳහන් කල යුතු අතර දැනටමත් වෘත්තීයක නියැලෙන්නෙක් නම්  ඔහු විදුහලේදී හෝ උසස් අධ්‍යාපනයේදී ලබා ගත් බාහිර ජයග්‍රහණ මෙන්ම ඔහුගේ  වෘත්තීමය ජීවිතයේදී ලබාගත් ජයග්‍රහණ ද (promotions) සඳහන් කල හැකියි. 

Hobbies and Interests

මෙම කරුණු ඔබගේ CV එකකදී බොහෝ වැදගත් වන්නේ නෑ. නමුත් මේ මගින් recruiter ට ඔබගේ පෞරුෂය පිලිබඳව යම් ඉඟියක් ලබා ගැනීමට හැකිය. ඒ නිසා විනෝදාංශ ඔබට යම් අගයක් එකතු කරනවා නම් පමණක් සඳහන් කිරීමට වග බලාගන්න.

 නිර්දේශන (References)

නිර්දේශන සඳහන් කිරීමේදී බොහෝවිට ඔබ ඇතුලත් කර ගත යුත්තේ ඔබගේ පෙර සේවායෝජකයා හෝ ඔබගේ අධ්‍යාපනික උපදේශකවරයකුයි.එහිදි එම පුද්ගලයන්ගේ නම, ලිපිනය, දුරකතන අංකය සහ විද්‍යුත් ලිපිනය සඳහන් කල යුතුයි.ග්

ඉතින් CV එකක්  සකස් කර ගැනීමේදී ඔබට මේ කරුණු උපයෝගී වේවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.