ඔබගේ වෘත්තීමය දියුණුව (Professional Development) වර්ධනය කර ගත යුත්තේ කෙසේද?

වෘත්තීයෙකු ලෙස ඉහලට යන්න.

ඔබගේ වෘත්තීමය දියුණුව (Professional Development) වර්ධනය කර ගත යුත්තේ කෙසේද?

වර්තමානයේ වෘත්තීමය දියුණුව සඳහා බහුලව යොදාගන්නා ක්‍රම වශයෙන් සම්මේලන, විශේෂ පුහුණු, විධිමත් අධ්‍යාපනය වැනි දෑ හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් වලට ලොකු කාලයක් වගේම විශාල මුදලක් වැය වෙනවා.ඊට වඩා ලේසි විදිහකින් ඔබගේ වෘත්තීමය දියුණුව වර්ධනය කරගන්නේ කෙසේදැයි දැන් බලමු.

වෘත්තීමය දියුණුව කියන්නේ තමා සතු කුසලතා හා දැනුම වර්ධනය කිරීමයි.  එමගින් ඔබට දැනට තිබෙන සීමාවන් වළක්වලා ඉදිරියට යාමට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මෙලෙස කුසලතා හා දැනුම නිරන්තරයෙන් වැඩි දියුණු කරගන්න ඔබ උත්සාහ කළ යුතුයි. එහිදී වැදගත් වන කරුණු 4ක් පහත සාකච්ඡා කෙරෙනවා.

  1. Social Media වලදී අලුත් සබඳතා ඇතිකරගෙන දැනුම share කරගන්න උත්සාහ කරන්න.

මෙහිදී Social Media වලට ඇබ්බැහි වීම නම් ඔබගේ වෘත්තීමය ජීවිතයට ඒ තරම් හොඳ නැහැ. නමුත් ඔබට පුළුවන් පාලනයක් ඇතුව අත්‍යවශ්‍ය දැනුම වැඩිකරගන්න උත්සාහ කරන්න. LinkedIn වලදි ඔබට පුලුවන් හොඳ online commuinty එකක් හදාගන්න. ඔවුන් සමඟ එකතු වී දැනුම share කරගෙන ඔබට හොඳ අත්දැකීම් ලබාගන්න පුලුවන්.

  1. කෙනෙකුට උපදේශ ලබාදෙන්න වගේම කෙනෙකුගෙන් උපදේශ ලබාගන්න.

ඔබ ඔබට වඩා උසස් දැනුමකින් හෝ උසස් නිලයකින් යුත් පුද්ගලයෙකුගෙන් උපදේශ ලබාගැනීම ඉතා වැදගත්. එහිදි ඔහුගේ අත්දැකීම් හා දැනුමත් ඔබට ලබාගන්න පුලුවන්. එ වගේම ඔබ තවකෙකුට උපදේශ ලබාදීමේදී ඔබට ඔබගේ දුර්වලතාවයන්ද හඳුනාගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.

  1. කියවන්න, කියවන්න, කියවන්න

ඕනම පුද්ගලයෙකු වුවත් කියවීම ඉතා වැදගත්. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ මෙන්ම අවට පරිසරයේ සිදුවන දෑ හා නව්‍යකරණයන් පිලිබඳවත් දැනුවත් වීම ඔබව අත්දැකීම බහුල පුද්ගලයෙක් කරනවා.

  1. Workshops

Workshop එකකදී ඔබට විවිධ දැනුමැති පුද්ගලයන් මුණගැහෙන්න පුලුවන්.  ඒ නිසා එහිදී ඔබ ඔවුන් සමඟ ඉතා හොඳ සබඳතාවක් ගොඩනගාගෙන ඔබගේ වෘත්තීමය දියුණුව වර්ධනය කරගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම හා කුසලතා පුළුල්  කරගන්න පුලුවන්. ඒ නිසා workshops වගේ වැදගත් අවස්ථා miss කරගන්න ම එපා.